Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Jarní úklid na zahradách...Kam se zahradním odpadem?

Vzhledem k přibývajícím stížnostem a suchu, prosíme občany i rekreanty, aby minimalizovali pálení zahradního odpadu na svých pozemcích .

 

Pro tyto účely mohou využít velkoobjemové kontejnery umístěné ve středu obce u fotbalového hřiště, v Bacově u bývalé školy a v Kněhyních u odbočky ke Kotouči (viz. mapka).

Upozorňujeme, že pálení zahradního odpadu řeší zákon o ochraně ovzduší (201/2012, § 16) a dovoluje pouze pálení suchého rostlinného materiálu, neznečištěného chemickými látkami.

Více o pálení zahradního odpadu na otevřených ohništích v článku Veronicy.

Související:
Hasiči apelují, ohlašujte pálení na zahradách