Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Raky v Bečvě zabíjí račí mor

V dubnu jsme objevili v Bečvě v blízkosti cyklobaru Pohoda uhynulé raky. Zástupci CHKO Beskydy odebrali vzorky a následná laboratorní analýza, kterou provedli pracovníci katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, prokázala, že raky zabilo toto vysoce infekční onemocnění.

„Račí mor vyvolává plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků, kteří nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili.. Plíseň roste na jejich těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje.  Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit,“ popisuje Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy. V rámci České republiky bylo zaznamenáno již několik případů, kdy v důsledku zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. Před dvěma lety se račí mor objevil v Rožnově pod Radhoštěm.  

 Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného.

 Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

 Nejlépe vůbec nevstupovat do řeky Bečvy. Pokud musíte, tak prosím dodržujte následující pokyny:

 -          Nepouštějte psi ani jiná zvířata do řeky. Na jejich srsti se infekce snadno přenáší.

-          Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa. 

-          Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou nad 25 °C, Savem nebo vysušením na slunci.

-          Nepřevážejte vodu z Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná a můžete ohrozit zdravé raky.

-          Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte Správu CHKO Beskydy na tel. 606 699 381, beskydy@nature.cz nebo odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 

 Kontakt:

Miroslav Kubín, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, e-mail: miroslav.kubin@nature.cz,  tel: 606 699 381

 Více o račím moru ke stažení zde a zde.

 

Fotogalerie