Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Slavnostní žehnání nových píšťalových varhan v kostele sv. Zdislavy

...se bude konat 12.7.2020 v 10:30. Mši svatou bude celebrovat Mons. Josef Hrdlička. Ve 14 hod. odpoledne se pak bude konat první varhanní koncert Jana Bernátka a Jana Gottwalda s žesťovým souborem Horňané a sálovým zpěvem Moniky Švandové.

Fotogalerie