Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Návrhy jízdních řádů platných od 1.1.2021

Na webu integrované dopravy Zlínského kraje byly zveřejněny návrhy jízdních řádů, které budou platit od 1. 1. 2021.  Obec Prostřední Bečva bude návrhy připomínkovat do 15. 9.2020.

Návrhy k prohlédnutí na  https://www.id-zk.cz/informace-pro-obce