Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Integrované šetření v zemědělství 2020

Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020“  v letošním roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/109. Šetření navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995.

 

Zemědělské subjekty navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.


Šetření prostřednictvím tazatelů se týká fyzických osob s menším rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky).


Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.


Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 01.09. - 30.11. 2020.


Podle znění § 13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. 


Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020 (alternativně bit.ly/2X8gslw).

Fotogalerie