Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hledáme nového nájemce kavárny

Obec Prostřední Bečva hledá nového zájemce o pronájem kavárny/cukrárny ve středu obce v Domě služeb.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 23. září. K přihlášce, prosím, doplňte váš podnikatelský záměr. Bližší informace poskytne starosta Radim Gálik (starosta@prostrednibecva.cz) nebo místostarostka Alena Srovnalová (mistostarosta@prostrednibecva.cz).

Celý záměr a půdorys pronajímaných prostor.