Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obec opravila další komunikace

V říjnu dostalo nový povrch několik úseků komunikací na Prostřední Bečvě. Jednalo se o 850 m a obec za ně zaplatí přes 1,5 mil Kč.

Zastupitelé schválili na jaře pořadník oprav, podle kterého vedení obce postupovalo. Prioritou zde byla lokalita na Búřově, kde jsme navázali na v loňském roce opravený úsek a asfalt v délce více jak 600m dotáhli až k pomníčku „u partyzána“. Dále byly opraveny kratší úseky ve středu obce a Kněhyních v celkové délce 140m. Tyto pokládky nového asfaltu stály přes 1,56 mil. Kč. Dále jsme opravili komunikaci k č.p. 356, která získala nový penetrační postřik. Po celé obci silničáři už na začátku léta opravovali lokální výtluky. Ze schváleného pořadníku vypadla cesta k č.p. 180 v Bacově, kde je komplikovaná situace s odvodněním a úzkým místem a k návrhu opravy bude přizván projektant.

Věříme, že v příštím roce budeme s opravami komunikací pokračovat. V současnosti připravujeme žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na výměnu povrchu v centru – od návsi po obecní úřad. Na novou výstavbu cyklostezky pak naváže nový povrch od mostu na Nové po začátek obce, na který jsme získali podporu ve výši 5 mil. Kč a k realizaci dojde v druhé polovině roku 2021.

Alena Srovnalová, místostarostka  

Fotogalerie