Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Covid-19 - Informace z obce

Aktuálně platná nařízení a dostupné služby na Prostřední Bečvě.

Prostřední Bečva

Obecní úřad

 • Pondělí 7.00 - 11.30, Středa  12.00 - 16.30
 • pytle na tříděny odpad jsou k dispozici před budovou úřadu
 • upřednostňujte telefonický nebo emailový kontakt před osobní návštěvou

Sběrný dvůr

Pošta

Výdejna léčiv

Senior taxi

 • v provozu. Objednávky 606 775 687.

Knihovna

 • zavřeno. K dispozici donášková služba - 603 923 383

Nákupy pro seniory

 • pro seniory nad 65 let. Objednávky: 603 226 170-

Platná omezení v ČR

Zákaz vycházení z domu od 21.00 do 4.59 (od 28. 10.)

S výjimkou:

 • cesty do zaměstnání
 • zajištění bezpečnosti
 • venčení psa do 500 metrů od bydliště

Omezení volného pohybu osob

S výjimkou:

 • cesty do zaměstnání
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty pro obstarávání základních životních potřeb (nákupy potravin, léků, drogerie....)
 • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • pobyt v přírodě, parcích
 • cesty na chalupy a pobyt zde
 • účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

Na veřejnosti mohou být spolu max. 2 osoby

S výjimkou:

 • rodinných příslušníků
 • zaměstnanců jedné firmy

Zavedení práce z domova

 • všude tam, kde to povaha zaměstnání dovoluje

Uzavření obchodů a služeb

 • uzavření pro všechny obchody v neděli
 • v pondělí až sobotu musí mít prodejny zavřeno od 20.00 do 5.00

Výjimky pro uzavření, prodejny musí respektovat dvě výše uvedené nařízení:

 • potravin
 • prodejen pohonných hmot,
 • prodejen paliv,
 • drogerií
 • lékáren
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • optik
 • prodejen novin, časopisů a tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • autoopraven
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů,
 • domácích potřeb a železářství,
 • sběrných surovin

Roušky

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde jsou alespoň 2 osoby vzdálené méně než 2 metry (pokud se nejedná o členy domácnosti).

Dále platí

 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády
 • stravovací zařízení jsou mezi 20. a 6. hodinou uzavřená
 • zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

Všechna platná nařízení Vlády ČR.