Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zprávy z Charity a Tříkrálová sbírka 2020

Jak to bude s tříkrálovou sbírkou, a jak funguje Charita za současných koronavirových podmínek?

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami i koledu virtuální.

Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě.

I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. V současné době vymýšlíme podobu sbírky.

Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.

Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neriskovat zdraví svých přispěvatelů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se do sbírky také zapojují. Ti za sebou budou mít náročné měsíce, a i nadále bude jejich pomoc nepostradatelná. Bohužel však musíme brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:

„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová z Charity ČR. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního prostoru a své věrné příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce přitom připravit dárce o zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.

Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové po České republice děj se co děj!

Informace o konkrétní podobě Tříkrálové sbírky budou zveřejněny na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí.

 

Druhá vlna koronaviru se nevyhnula ani Charitě

S příchodem podzimu jsme všichni  doufali, že situaci okolo koronaviru zvládneme tak jako na jaře.  Vše ale bylo úplně jinak než naše očekávání. Covid se bohužel nevyhnul ani našim zaměstnancům a klientům služeb. Velmi složitou situaci jsme museli řešit v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, kde se nákaza v jednu chvíli potvrdila jak u pracovníků tak i u klientů. Z 26 klientů se jich s nákazou potýkalo 20 a z 31 zaměstnanců jich práceschopných zůstali pouze tři.  Vzniklá situace se musela řešit hned, protože s tímto počtem „zbylých“ zaměstnanců se provoz nedal zabezpečit. Opět, tak jako v první vlně, došlo k převedení našich zaměstnanců z jiných služeb, především z osobní asistence a pečovatelské služby, ve kterých se potýkali se snížením počtu klientů z důvodu aktuální situace ve společnosti. S prací v kuchyni, prádelně a úklidem vypomohli pracovníci ředitelství. Tato situace nebyla ale dlouhodobě udržitelná. Současně se vedení Charity obrátilo na Zlínský kraj se žádostí o pomoc při zajištění nepřetržitého provozu Domova. Osm studentů zdravotnických, sociálních či pedagogických škol, kteří podle krizového zákona mohli vykonávat pracovní povinnost, nám pomohlo spolu s pracovníky jiných služeb, překonat těžkosti při zajištěním chodu domova až do návratu kmenových pracovníků z karantény.

Koronavirus se nevyhnul ani dalším zařízením naší Charity. Obdobnou situaci  jako v Domově bylo potřeba akutně řešit, jakmile se nákaza objevila mezi lidmi bez domova, kteří využívají Denní centrum, Terénní službu a Noclehárnu. Nejprve onemocněli dva klienti.  Z toho důvodu se testům museli podrobit i ostatní klienti, ale také pracovníci služeb, kteří s nakaženými přišli do kontaktu. Jelikož Charita nedisponuje prostory, kde by bylo možné klienty izolovat, aby se nákaza nešířila dále, bylo potřeba celou situaci řešit ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí. To pro tyto účely vyčlenilo prostory na nově zrekonstruované ubytovně, kde mohli být klienti služeb umístěni.  Město ve spolupráci s místní restaurací pro ně zajistilo jedno teplé jídlo denně. Snídani a večeři zajišťovali naši pracovníci ve spolupráci s Centrem sociálně materiální pomoci, které Charita provozuje. Situace se ještě zhoršila ve chvíli, kdy se nákaza projevila u dalších 14 klientů a 9 pracovníků služeb pro lidi bez domova. Najednou tak na zajištění chodu tří sociálních služeb pro lidi bez domova zůstali dva pracovníci. Pomocnou ruku poskytlo Město Valašské Meziříčí, které zajistilo kompletní péči o lidi v karanténě. Po důkladném vydezinfikování prostor služeb se denní centrum, terénní služba a noclehárna opět zpřístupnilo ostatním klientům, kterým se nákaza vyhnula. Provoz se po stránce personální podařilo zajistit z „vlastních zdrojů“, kdy došlo k převedení pracovníků z jiných služeb, tak jako tomu bylo v Domě pokojného stáří.

Jak v Domě pokojného stáří, tak i ve službách pro lidi bez domova se vše již nyní pomalu vrací k normálu.

Nákaza koronavirem se nevyhnula ani jiným službám naší Charity, ale nikde již naštěstí nezpůsobila takové krizové situace, které by mohly ohrozit péči o naše klienty.

 

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková