Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj prosinec 2020

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 650 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos prosincového čísla proběhne o víkendu 28. 11. - 29. 11. 2020.

Zpravodaj ke stažení zde.

Vybíráme z tohoto čísla:

  • slovo starosty Radima Gálika, s. 1-2
  • oznámení obecního úřadu, s. 3
  • škola v době coronavirové, s. 4
  • Jak se žilo na Bečvách....Kouzelný čas Vánoční,s. 5-6
  • výstava v šindelovém doměčku, s. 7
  • donášková služby knihovny, s. 8
  • poselství adventní doby, s. 8
  • Mše svaté v prosinci, s. 9
  • Sport, s. 10-11