Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj leden 2021

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 650 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě. Roznos lednového čísla proběhne v týdnu 21. - 27. 12. 2020.

Zpravodaj ke stažení zde.

Vybíráme z tohoto čísla:

 • Slovo starosty Radima Gálika, s. 1
 • Přehled termínů svozu odpadů na I. pololetí 2021, s. 2
 • Oznámení obce, přehled poplatků s. 3
 • Změny v integrované dopravě s. 3-4
 • Podzim v MŠ, s.4-5
 • Jak se žilo na Bečvách....Začal nový rok, Tři králové přicházejí,s. 6-7
 • Výstava v šindelovém doměčku, s. 7
 • Z činnosti spolků s. 8
 • Rok 2006 v naší obci, s.9
 • Mše svaté v kostele sv. Zdislavy, s. 10
 • Tříkrálová sbírka, s. 11