Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecně závazné vyhlášky

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VYHLÁŠKY

 

OZV 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyhláška ke stažení zde

Datum vyvěšení 17.12.2021


OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška ke stažení zde

Datum vyvěšení 17.12.2021


OZV 5/2021  o stanovení výjimečných případů vymezení kratší doby nočního klidu (915/2021)

Vyhláška ke stažení zde

Datum vyvěšení 25.6.2021


OZV 4/2021 o poplatku z pobytu

Vyhláška ke stažení zde

Datum vyvěšení 26.3.2021


OZV 3/2021 o užívání veřejného prostranství

Vyhláška ke stažení zde, příloha (určená veřejná prostranství).

Datum vyvěšení 12.2.2021


OZV 2/2021 o poplatku ze psů

Vyhláška ke stažení zde. 

Datum vyvěšení 12.2.2021

 

 ZRUŠENÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY


OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Vyhláška ke stažení zde. 

Datum vyvěšení 12.2.2021


OZV 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška ke stažení zde. 

Datum vyvěšení 18.12.2020


OZV 1/2020 o stanovení vyjímečných případů vymezení kratší doby nočního klidu

Vyhláška ke stažení zde. 

Datum vyvěšení 19.6.2020


OZV 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prostřední Bečva

Vyhláška ke stažení zde. (pdf)

Datum vyvěšení 13. prosince 2019


OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška ke stažení zde. (pdf)

Datum vyvěšení 13. prosince 2019


OZV 3/2019 o místních poplatcích

Vyhláška ke stažení zde. (pdf)

Datum vyvěšení 13. prosince 2019


 

OZV 2/2017 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2018


Příloha č. 2 k vyhlášce 2/2017 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Příloha ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2018


OZV 1/2017 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 28.2.2017


 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2016 Plochy užívané jako veřejné prostranství

Příloha ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2017


OZV 4/2016 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č: 1/1997; 5/2005; 1/2008 a 3/2012

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2017


OZV 1/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 22.3.2013


OZV 2/2009 o regulace hlučných činností 

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 22.3.2010


OZV 1/2009 Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 24.7.2009


OZV 3/2005 náklady MŠ

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 18.5.2006


OZV 3/2001 o znaku a praporu

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 28.3.2006