Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Úřední deska

Leden 2022

Vyhlášení záměru (108/2022)

Záměr na bezúplatný převod pozemku parc.č. 3108/14
Vyvěšeno: 18. 1. 2022
Vyvěšeno do: 27. 2. 2022

Veřejná vyhláška (57/2022)

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
Vyvěšeno: 12. 1. 2022
Vyvěšeno do: 27. 1. 2022

Opatření obecné povahy (43/2022)

Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno: 10. 1. 2022
Vyvěšeno do: 26. 1. 2022

Dražební vyhláška (44/2022)

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Vyvěšeno: 10. 1. 2022
Vyvěšeno do: 26. 1. 2022

Prosinec 2021

Změna rozpočtu č. 3 rok 2021 (1768/2021)

Rozpočtová opatření č. 3
Vyvěšeno: 17. 12. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Programové dotace - Mikroregion Rožnovsko (1727/2021)

II. DOTACE - PODPORA AKTIVIT A SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI MIMO SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU PODPOROVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM
Vyvěšeno: 13. 12. 2021
Vyvěšeno do: 14. 3. 2022

Programové dotace - Mikroregion Rožnovsko (1728/2021)

I. DOTACE - ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮ POVĚŘENÝCH ZLÍNSKÝM KRAJEM POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO...
Vyvěšeno: 13. 12. 2021
Vyvěšeno do: 14. 3. 2022

Září 2021

Změna rozpočtu č. 2 rok 2021 (1361/2021)

Rozpočtová opatření č. 2
Vyvěšeno: 29. 9. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 2021

Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle článku XIII. odst. 2 Programových zásad.
Vyvěšeno: 28. 7. 2021
Vyvěšeno do: 28. 7. 2024

Červen 2021

Změna rozpočtu č. 1 rok 2021 (915/2021)

Rozpočtová opatření č. 1
Vyvěšeno: 28. 6. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2021

Leden 2021