Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy (1286/2021)

MZe - doplnění obecné povahy z 27.7.2020

Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Vyvěšeno do:  31. 12. 2021

Doplnění opatření MZe

Veřejná vyhláška.pdf
OOP VI_návrh_Priloha c. 1_14-9-2021.pdf
Rozdělovník.pdf