Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Záměr na pronájem (1430/2021)

Pronájem nebytových prostor v budově sokolovny

Vyvěšeno: 12. 10. 2021
Vyvěšeno do:  28. 10. 2021

Pronájem hospody v sokolovně

Záměr pronájem.pdf
Situace.pdf