Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (1490/21)Vyvěšeno: 25. 10. 2021
Vyvěšeno do:  11. 11. 2021

Soubory

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.pdf