Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.


Zpravodaj 1/2022

 • slovo místostarostky Aleny Srovnalové, s. 1
 • Kaledář svozu odpadu na I. pololetí 2022, s. 2
 • Změny v integrované dopravě. s. 3
 • Ptačí hodinka, s. 4
 • Výsatba jedlí v krajině, s. 4 - 5
 • Škola a školka, s. 5 - 9
 • Jak se žilo na Bečvách - Drobná lidová architektura – 2. část, s. 10 - 11 
 • Za humny - Okolo kapliček na Javorníček aneb pokračování výletu ve Velkých Karlovicích, s. 12 - 13
 • 10 otázek pro Ondřeje Kubu - trenéra mladých fotbalistů, s. 14
 • Mše svaté v kostele sv. Zdislavy, s. 16

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 12/2021

 • Slovo starosty, s. 1-2
 • Uspávání broučků, s. 3
 • Slavnostní otevření sálu v hasičárně v Kněhyních, s. 4
 • Novinky ze ZŠ a MŠ, s. 5 - 8
 • 10 otázek pro Viktora Holce - hospodáře mysliveckého spolku, s. 11
 • JAK SE ŽILO NA BEČVÁCH… Drobná lidová architektura, s. 12 - 13
 • Za humny Okolo kapliček na Javorníček aneb vydejte se do míst, kde se snoubí krása přírody s duchovními tradicemi, s. 14
 • Zpravy ze sportu, s. 15-17

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 11/2021

 • zasedání zastupitelstva, s.2-3
 • výlsedky voleb do Poslanecké sněmovny, s.3
 • Schválení změny územního plánu, s.4
 • Vítání občánků a sraz spolužáků ZŠ Horní Bečva po 50ti letech s.7
 • Zprávy za ZŠ a MŠ, s.9-11
 • Pozvání na slavnostní otevření sálu v hasičárně Kaněhyních, s.14
 • 10 otázek pro Zbyňka Fiuráška, s. 17
 • JAK SE ŽILO NA BEČVÁCH, s. 18-19
 • Za Humny - Karlovské jezírko, s.20
 • Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu, s.24

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 10/2021

 • První veřejné fórum Obce Prostřední Bečva, s.1-2
 • Kde právě stavíme, s.3
 • Anketa "Chcete chodník do Bacova?", s.4
 • Nová redaktorka zpravodaje, s. 5
 • Ohlédnutí za akcemi, s.6
 • Jak se žilo na Bečvách, s.12-13
 • Za Humny - Magurka s.13-14
 • Soutěž mnladých hasičů, s 14-15
 • 10 otázek pro Marii Juroškovou, s.16

Zpravodaj ke stažení ZDE.


Zpravodaj 9/2021

 • Obec získala dotaci ve výši 18 mil. Kč na stavbu chodníku, s.1
 • Stará cesta bude v měsíci září uzavřena, s.2
 • Ohlédnutí za Obecními slavnostmi, s.3-4
 • Nové vydání Kobžánovy legendární knížky - O zbojníkoch a pokladoch, s. 3
 • Senior a baby taxi, s. 5
 • Vítání občánků, s.6
 • Setkání na kotlové a ohlédnutí za dalšími akcemi, s. 7-8
 • Veřejné fórum obce Prostřední Bečva, s. 10
 • Jak se žilo na Bečvách - "Nový život (2. část), s. 14-15
 • ZA HUMNY  "Kladnatá ", s. 16
 • 10 otázek pro Martina Sotdůlku, starostu SDH střed, s. 19

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 8/2021

 • Tvorba strategického plánu 2022-2030, s. 1
 • Kde stavíme, s.2
 • Ohlédnutí za Obecními slavnostmi, s.3-4
 • Pomoc obcím na Hodonínsku, s. 5
 • 20. výročí posvěcení kostela sv. Zdislavy, s. 8
 • Jak se žilo na Bečvách - "Nový život (1. část), s. 10-12
 • ZA HUMNY  "Přechod východní části slovenských Javorníků ", s. 14 - 15
 • 10 otázek pro Marcelu Maléřovou, předsedkyni ČČK, s. 16

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 7/2021

Červencový zpravodaj představí podobu nových autobusových zastávek, Z-BOX na Prostřední Bečvě, informace o revizi katastru, pozvání na letní myslivecký výlet, valašský letňák, letní posezení konané pro členy klubu důchodců, pozvání na Setkání na Kotlové, zpárvy z MŠ a ZŠ, článek jak se žilo na Bečvách - "Jak jsme si hráli, když nebyly mobily", zprávy z FK Prostřední Bečva a závěrem zodpoví 10 otázek předseda FK Marek Polášek.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 6/2021

V šestém čísle zpravodaje tohoto roku najdeme pozvánku na Obecní slavnosti, které se uskuteční 19.6.2021, dále aktuální informace kde se staví v naší obci, zprávy ze ZŠ a MŠ, Jak se žilo na Bečvách  - pokračování na téma "Uč se dítě moudrým býti" - Nastal mír - budujeme socialismus. Následují zprávy z knihovny kde nechybí pozvánka na výstavu v šindelovém domečku na téma "Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství" a na letos již druhou procházku za bylinami s Vandou Vrlovou. Závěrem zodpoví 10 otázek paní ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Pavlína Přikrylová.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 5/2021

Květnový zpravodaj přináší ohlédnutí za Prostřednobečvanským gruntováním, informace ze zasedání zastupitelstva, článek "Stopy lidského umu", informace k akci Jarní hrátky pro Bečvánky, oznámení o zápisu do MŠ, Jak se žilo na Bečvách "Uč se dítě moudrým bíti", Napsali jste nám "Dětsví mezi koňmi" od Barobory Podešvové a 10 otázek pro Václava Holčáka.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 4/2021

Čtvrté číslo zpravodaj zve k návštěvě liduprázdných Pusteven, přináší informace a oznámení Obecního úřadu o projednání Územního plánu, jak jsme si vedle ve třídění odpadu v roce 2020. Tradičně nechybí zprávy ze školy a školky, Jak se žilo na Bečvách a informace ke konání mší svatých v kostele sv. Zdislavy. Závěrem zodpoví 11 otázek redaktorky místostarostka Alena Srovnalová.

Zpravodaj ke stažení zde.

 


Zpravodaj 3/2021

V březnovém zpravodaji najdete informace ze zasedání zastupitelstva, oznámení Obecního úřadu a oznámení o odstávce elektrické energie, informace ke konání Sčítání lidu, domů a bytů, rozhovor se starostou Radimem Gálikem. Následují zprávy ze ZŠ a MŠ a v článku Jak se žilo na Bečvách zavzpomínáme na začátky školní výuky a fungování škol na Prostřední Bečvě. Závěrem se dozvíme, co nového se děje v místní knihovně.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 2/2021

Únorový zpravodaj přináší zprávy ze zasedání zastupitelstva, informace o dotazníku spokojenosti občanů, vyjádření obce k dopravní situaci na Pustevnách a rozhovor o sběratelství pohlednic s paní Růženou Chromčákovou. Následuje "Jak se žilo na Bečvách" tentokrát na téma "Naše lesy tehdy a dnes"a přehled konání mší svatých v kostele sv. Zdislavy.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 1/2021

První číslo zpravodaje roku 2021 přináší přehled termínů svozu odpadu na I. pol. 2021 a přehled změn, které nastanou v integrované dopravě. Dále zprávy z MŠ a ZŠ, měsíčník "Jak se žilo na Bečvách - začal Nový rok, Tři králové přicházejí". Nechybí ani společenská kronika, zprávy z činnosti spolků a informace o tom, jak to bude s tříkrálovou sbírkou 2021. 

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 12/2020

Dvanácté, prosincové číslo zpravodaje přináší ohlédnutí za rokem 2020 starostou Radimem Gálikem. Dále zde najdeme oznámení obecního úřadu občanům, informace ze školy v době coronavirové, článek "Jak se žilo na Bečvách" tektokrát na téma Vánoční čas. Nechybí pozvánka na výstavu starých fotografií v šindelovém domečku a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 11/2020

V listopadovém zpravodaji najdete rozhovor s místním zemědělcem Jiřím Bilem, článek o léčiteli z Kněhyň J. Vaňkovi, ohlédnutí za cestokempem nebo krajskými volbami, zprávy z mateřských školek, základní školy i knihovny. SDH střed hodnotí končící sezonu požárního sportu, ohlédnutí za sezónu připravili i TJ Sokol Kněhyně.

Zpravodaj ke stažení.


Zpravodaj 10/2020

Říjnový zpravodaj seznámí čtenáře s průběhem zasedání obecního zastupitelstva konaného 24.9.2020. Najdeme zde informace o pronájmu sociálních bytů v Kněhyních, upozornění na změnu provozní doby České pošty, rozhovor s cestovatelem Markem Jelínkem, novinky co se děje na Pustevnách, zprávy z mateřských školek a základní školy. Následuje okénko společenské kroniky "Jak se žilo na Bečvách..." tentokrát na téma "Jak se rodilo...", z činnosti spolků a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 9/2020

Zpravodaj vydaný na měsíc září přínáší informace k volbám do zastupitelstev krajů, jak proběhne nový školní rok v mateřských školách. Následují reporty z oslav 90 led od založení sboru SDH střed, z oslavy 70. založení FK Prostřední Bečva a také zprávy z fotbalové školičky a zprávy mládeže Tj sokol Kněhyně. Nechybí ani pravidelné okénko "Jak se žilo na Bečvách", kde se tentokrát začteme na téma přírodního léčitelství, a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 8/2020

Srpnový zpravodaj nabízí informace o získané dotaci na nový úsek cyklostezky a o připojení na bezplatnou wifi na veřejných místech. Informace z činnosti spolků, článek o otevření Libušína veřejnosti a nechybí ani "Jak se žilo na Bečvách".Jaké bylo slavnostní otevírání nových staveb a jak proběhl závěr školního roku v MŠ? Nahlédněte do osmého čísla zpravodaje.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj 7/2020

Sedmé číslo zpravodaje přináší shrnutí ze zasedání zastupitelstva, kalendář svozu odpadu na druhé pololetí 2020, rozhovor s Richardem Gazdou.  Dozvíme se jak fungovala charita v době koronavirové epidemie a nechybí ani pokračování vyprávění "Jak se žilo na Bečvách" a zprávy z činnosti spolků. 

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 6/2020

Červnový zpravodaj zve své občany na slavnostní otevření nového pavilonu Základní školy, víceúčelového hřiště a přírodní zahrady MŠ střed. Dále se dozvíme důvod úhynu raků nalezených v Bečvě, jaké nové knihy lze zapůjčit v místní knihovně a jak se zapojit do regionální hry "Poznáváme Valašsko". Zavzpomínáme, jak se žilo na Bečvách za války. Taktéž nechybí pozvánka na tradiční kácení máje v Kněhyních.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 5/2020

Květnový zpravodaj nabízí zprávy z 10. zasedání zastupitelstva, přehled odpadového hospodářství v roce 2019, informace k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky, možnost připojení k internetu společnosti SychrovNET. Dále pak nechybí pravidelný seriál „Krajem šla válka“ a také zprávy ze školy a školky v době koronavirové epidemie.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 4/2020

V dubnovém zpravodaji budete informováni o opatřeních ohledně koronavirové pandemie, o možnosti donášky knih z knihovny domů, nahlédneme do fotoreportu k předání dopravního automobilu hasičům v Kněhyních. Nechybí ani pravidelný seriál „Krajem šla válka“, informace ze školy a školky a pozvánky na kulturní a společenské akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 3/2020

Březnové číslo přináší informace o jednání zastupitelstva, probíhající změně územního plánu, třídění odpadů nebo z výročních schůzí hasičů a TJ Sokol Kněhyně. Nechybí seriál „Krajem šla válka“, informace ze školy a pozvánky na kulturní a společenské akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 2/2020

V  únorovém čísle zpravodaje se dozvíte výsledky Tříkrálové sbírky, představíme Vám novou službu "Senior a baby taxi", přečtete si o dokončení nových varhan v kostele sv. Zdislavy,  zjistíme novinky ze školy, školky a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 1/2020

V  prvním čísle zpravodaje roku 2020 se seznámíte s připravovanými projekty v naší obci, dozvíte se jakým způsobem se zvýší poplatek za domovní odpad a jak se změní poplatek za ubytování, ohlédneme se za uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy, školky a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 12/2019

V  posledním letošním vydání zpravodaje se seznámíme s realizovanými projekty v naší obci, ohlédneme se za uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy, školky a knihovny a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 11/2019

Z listopadového čísla zpravodaje se dozvíme o čem jednalo zastupitelstvo obce, ohlédneme se za uplynulými akcemi, přečteme si příběh kempu v Kněhyních, zjistíme jaký byl podzim v MŠ a ZŠ, dále si připomeneme 75. výročí popravy pomocníků partyzánů v obchích Prostřední a Dolní Bečva a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a další.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 10/2019

Shrnutí oprav komunikací v letních měsících, jaký byl začátek školního roku ve škole a školce, ohlédnutí za uplynulými akcemi, rozhovor s Ondřejem Bartoškem, anketa k ohňostrojům a mnoho dalšího se dozvíte v aktuálním vydání zpravodaje.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 9/2019

Ohlédnutí za letními akcemi, soutěž mladých hasičů na Prostřední Bečvě, představení myslivců, fotbalová přípravka a další.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 8/2019

V srpnovém zpravodaji si přečtete informace z červnového zasedání zastupitelstva, ohlédneme se za prvním ročníkem obecních slavností, nebudou chybět tradiční oznámení ve kterých zjistíte co je v obci nového, rozhovor s rodákem Rudolfem Jurajdou, a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 7/2019

V červencovém zpravodaji se dozvíme jaké bude Bečvanské léto, co se řešilo na květnovém mimořádném zastupitelstvu, ohlédneme se za uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy a školky a také co se dějě okolo nás a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté.

Zpravodaj ke stažení zde. (pdf)


Zpravodaj obce 6/2019

V červnovém zpravodaji si přečtete jak se obci daří čerpat dotace, ohlédneme se uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy a školky nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté.

Zpravodaj ke stažení zde. (pdf)


Zpravodaj obce 5/2019

V květnovém zpravodaji si přečtete projednávané informace z březnového zasedání zastupitelstva, dozvíte se k čemu Vám může pomoci nový mapový portál obce, ohlédneme se za kraslicovou alejí a zjistíte mnoho dalších užitečných informací z naší obce.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 4/2019

V dubnovém zpravodaji se ohlédneme za proběhlou besedou s Vladimírou Klimeckou, přečtete si důležitá oznámení obce, novinky ze základní školy, nechybí ani kalendář akcí a rubrika co se děje na Bečvách.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 3/2019

V březnovém zpravodaji se dozvíte informace ze zasedání zastupitelstva, přečtete si rozhovor s knihovnicí Marcelou Slížkovou, zjistíte co se děje na Bečvách a jaký byl únor na základní škole. Nechybí ani společenská kronika, kalendář akcí a rubrika ptali jsme se Vás.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 2/2019

V únorovém zpravodaji se seznámíte s chystanými projekty v obci, dočtete se co se děje v naší škole a co se děje na Bečvách. Nechybí ani kulturní přehled, společenská kronika a nově i rubrika "Ptali jsme se Vás".

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 1/2019

V lednovém zpravodaji si přečtete zprávy ze zastupitelstva, přehled svozu odpadů v 1. pol. roku 2019, poplatky na rok 2019, fotoreport z Rozsvícení vánočního stromu, zprávy ze školy i školek, anketa mezi dětmi, vítání občánků. Nechybí kulturní přehled, pozvánky na akce, mše apod.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 12/2018

V prosincovém zpravodaji si přečtete rozhovor se starostou a místostarostkou obce. Dále si prohlédnete fotoreport z oslav 100 let republiky. Nepřehlédněte oznámení Obecního úřadu občanům. Nechybí ani novinky ze školy, akce v okolí, inzerce a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde. (pdf)


Zpravodaj obce 11/2018

V listopadovém zpravodaji představujeme nově zvolené zastupitele obce. Škola a školka informuje o dění v uplynulých měsících, podobně jako Jezdecký klub Valašsko hodnotí svou sezonu. Nechybí tradiční rubriky jako kronika, fotbal, kalendář akcí, pozvánky nebo společenská kronika.

Zpravodaj ke stažení zde.(pdf)


Zpravodaj obce 10/2018

V říjnovém zpravodaji se dozvíte, že obec získala ocenění v soutěži Architekt obci, informace ke komunálním volbám, které proběhnou 5. a 6. října, paměti bečvanů - Jan Žíla a Jaroslav Vašek, novinky ve škole, ohlédnutí za pohádkovým lesem, úryvky z obecní kroniky a kalendář akcí.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 9/2018

Informace ke komunálním a senátním volbám, rozhovor se Zbyňkem Jurajdou - obchodním ředitelem firmy ROLF, dva nové chodníky na Prostřední Bečvě se dokončují, mše v kostele Sv. Zdislavy, nové knihy v knihovně, kalendáře akcí.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 8/2018

Starosta informuje o úspěšných žádostech na dotace, rozhovor s Lenkou Hollainovou, organizátorkou setkání maminek na Bečvách, informace ze školy a školky, kostela, knihovny i od fotbalového klubu. Přehled akcí na Prostřední Bečvě i v okolí.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 7/2018

Informace ze zasedání zastupitelstva, úpravy na vodovodní síti a další projekty v obci, změny ve vydávání občanských průkazů a pasů od 1.7.2018, rozhovor s Michalem Lejskou, co se děje ve škole, přehledy akcí aj.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 6/2018

Ohlédnutí za pálením čarodějnic, Výstavou koní na Valašsku, informace k GDPR, novinky ze školy, kostela, sportu, pozvánky na akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 5/2018

Schválený rozpočet na rok 2018, Bečvanské gruntování, rozhovor se zubařem Radkem Včelařem, beseda s Vandou Vrlovou, informace od hasičů, ze školy, školky, knihovny i fotbalu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 4/2018

Kraslicová alej, výsledky dotazníkového šetření spokojenosti čtenářů zpravodaje, rozhovor s Alenou Srovnalovou, výjezdy hasičů v březnu, informace ze školky, školy, nové knihy z knihovny, přehledy akcí aj.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 3/2018

Informace ze zastupitelstva - schválení návrhu rozpočtu, rozhovor s knihovnicí Libuší Fárkovou, ohlédnutí za besedou o zdravých svačinkách, představení nové knihy o Prostřední Bečvě Jiskřičky naděje, zprávy ze školy, kostela i sportu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 2/2018

Odpadové hospodářství v obci, výsledky Tříkrálové sbírky, rozhovor s lékařkou Marií Kjeronskou, novinky ze školy, školky v Kněhyních nebo knihovny. Nechybí informace z kostela Sv. Zdislavy, sportu a pozvánky na akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 1/2018

Úvodník starosty obce o připravovaných akcí roku 2018, rozhovor s farářem P. Petrem Dujkou, informace ze školy, školky, knihovny, svoz odpadů na 1. pol. roku 2018.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 12/2017

Rekapitulace roku 2017, rozhovor s Janem Bernátkem, informace ze školy, knihovny, kostela i sportu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 11/2017

Výsledky hlasování na Prostřední Bečvě do Poslanecké sněmovny, rozhovor s ředitelkou školy Pavlínou Přikrylovou, shrnutí sportovní sezony hasičů, vítání občánků a další.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 10/2017

Rozhovor s tenistkou Karolínou Kubáňovou, přestavba mostu v Bacově, parkování na návsi, informace k parlamentním volbám, kotlíkové dotace, novinky z knihovny, z kostela sv. Zdislavy, od hasičů i fotbalu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 9/2017

Životní příběh Franka Radmila, který prožil 35 let v Austrálii. Informace z dopravy, nové knihy v knihovně, úspěšná Karolína Kubáčová, nová stanice lanovky na Pustevnách.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 8/2017

Úvodní slovo starosty, zprávy ze zastupitelstva, recyklace elektrospotřebičů, nové knihy, aktuality z fotbalu i od hasičů.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 7/2017

Rozhovor s Josefem Vaníčkem, předsedou včelařů, 10 leté výročí uzamčení valašské země, informace ze školy i školek, stavba nových varhan a zhodnocení fotbalové sezóny.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 6/2017

Výstava koní na Valašsku, beseda s Věrou Sosnarovou, nové knihy v knihovně, nové auto kněhyňských hasičů.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 5/2017

Rozhovor s Marií Juroškovou - předsedkyní Klubu důchodců, výsledky třídění odpadů za 1. čtvrtletí, požár na jízdárně, kraslicová alej, zprávy ze ZŠ i MŠ, fotbal i střípky z historie PB.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 4/2017

Zprávy ze zasedání zastupitelstava (schválený rozpočet 2017), rozhovor s Jiřinou Bernátovou, nové knihy, zprávy ze školy a školy, jarní sezóna v JK Valašsko, javořiny na Prostřední Bečvě aj.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 3/2017

Rozhovor s Petrem Křenkem, jednání únorového zastupitelstva, zprávy ze školy, nové knihy v knihovně nebo salašsnické hospodaření na javořinách.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 2/2017

Tipy na třídění odpadů, rozhovor s Marcelou Maléřovou o místní organizaci ČČK, novinky z knihovny, školy i školky.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 1/2017

Rozhovor se starostou Radimem Gálikem, svoz odpadů, zprávy ze školství, fojtové Jan a Michal Mikulenkovi.

Zpravodaj ke stažení zde.


 

Fotogalerie