Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výroční členská schůze

Datum konání: 15. 11. 2018
Čas konání: 15:00
Místo konání: Sokolovna u hřiště

Hudba J. Závorka.
Občerstvení zajištěno.

Své členy srdečně zve Výbor klubu důchodců Prostřední Bečva.
Kdo nemůže přijít ať se omluví p. Juroškové tel: 737951967