Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Kontakty na zimní údržbu

V případě nutnosti můžete využít telefonní kontakty na zimní údržbu komunikací a chodníků.

Úklid chodníků

Marek Petřek                                                              +420 602 268 410

Úklid komunikací

Petr Káňa (střed, Adámky, Nová)                             +420 739 260 817

Zdeněk Diatka   st. (Kněhyně)                                    +420 739 227 878
Zdeněk Diatka ml. (Bacov)                                          +420 703 128 714