Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecně závazné vyhlášky

OZV 1/2019 kterou se stanovují vyjímečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

Vyhláška se stažení zde.

Datum vyvěšení 11. dubna 2019


OZV 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška ke stažení zde.

Účinnost od 1. ledna 2019.


OZV 2/2017 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2018


Příloha č. 2 k vyhlášce 2/2017 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Příloha ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2018


OZV 1/2017 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 28.2.2017


OZV 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prostřední Bečva

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.217


OZV 3/2016 o místních poplatcích

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2017


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2016 Plochy užívané jako veřejné prostranství

Příloha ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2017


OZV 4/2016 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č: 1/1997; 5/2005; 1/2008 a 3/2012

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 1.1.2017


OZV 1/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 22.3.2013


OZV 2/2009 o regulace hlučných činností 

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 22.3.2010


OZV 1/2009 Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 24.7.2009


OZV 3/2005 náklady MŠ

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 18.5.2006


OZV 3/2001 o znaku a praporu

Vyhláška ke stažení zde.

Datum vyvěšení 28.3.2006