Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Odpady


Od roku 2017 obec Prostřední Bečva zavádí evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost má pro označený svých odpadů unikátní kód. Návod na používání štítků zde.


Svoz odpadů 2. pololetí 2018 zde

 

Recyklační značky zde

Tříděný odpad
Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně u Radomily Kantorové.

Sběrný dvůr

 

Oznámení o omezení provozu Sběrného dvoru:

Probíhá rekonstrukce areálu SD a možnost odkládání odpadu je do konce listopadu omezená.
Žádáme občany, aby využili především pravidelného svozu pytlů tříděného odpadu z místa bydliště v avizovaných termínech.
Trvale je UKONČEN ODBĚR PNEUMATIK a zájemci o likvidaci musí využít míst zpětného odběru, jimiž je většina pneuservisů.
Železo a kovy vykupuje Delkos v Kašpírkách – Hutisko – Solanec.
Pokud můžete, odložte dočasně spotřebiče spadající do kategorie ELEKTROODPADU u sebe doma a Sběrný dvůr je převezme, až obnoví provoz.  
Děkujeme.


Provozní doba
středa:  7.00 - 11.30     12.00 - 16.30
sobota: 8.00 - 11.30

Sběrný dvůr bere odpady pouze od občanů s trvalým pobytem v Prostřední Bečvě s výjimkou chat v katastru obce Prostřední Bečva. Provozovatelem sběrného dvora je Obec Prostřední Bečva, kontaktní osoba: Milan Fárek.

Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto druhy odpadů:

  • velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, matrace...)
  • elektrospotřebiče (např. ledničky, světelné zdroje...)
  • tříděný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony) - pytle s tříděným odpadem lze odložit na vyhrazeném místě ve sběrném dvoře i mimo provozní dobu
  • nebezpečný odpad
  • pneumatiky
  • kovový odpad (Větší kovový šrot vykupuje nedaleká sběrna Delkos, která má pobočku na Hutisku-Solanci)

Celý sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem a na odkládání odpadu dohlíží pověřený pracovník. 

Bioodpad
Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:

  • Kněhyně - odbočka k RS Kotouč
  • Bacov - u hřiště
  • Sokolovna

Do kontejnerů lze umístit větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 cm. Odpad z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zelenina, slupky, vylouhovaný čaj a káva včetně filtračních sáčků, hobliny. Rozhodně sem nevhazujte: kamení, dlouhé větve a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky pokrmů, oleje a tuky, maso, kosti a kůže, uhynulé živočichy, exkrementy, popel z briket a uhlí, jednorázové pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvedený biologicky rozložitelný odpad. Tímto by byl obsah kontejneru znehodnocen.

Fotogalerie