Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Parkování u MŠ střed

Podélné stání před vchodem MŠ střed.  

Výstavba pěti parkovacích stání před MŠ středa a víceúčelovým hřištěm.

Koordinační situace.

Realizace: srpen 2021.