Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Vstupní objekt Pustevny - studie

Na březnovém zastupitelstvu jsme odsouhlasili smlouvu s Trojanovicemi o spolupráci za účelem rozvoje lokality Pustevny. Vzhledem k turistickému významu Pusteven se Zlínský i Moravskoslezský kraj zavázal finančně podporovat investiční akce na Pustevnách. Ještě v letošním roce se snad podaří zrealizovat závoru na příjezdu na Pustevny, která bude umístěna nad autobusovým stáním. V současnosti je v těchto místech zákaz vjezdu, bohužel ne všichni řidiče ho respektují. Druhou akcí bude stavba čekárny a úprava celého vstupního místa na Pustevny.

Tento projekt nám na zastupitelstvu představili autoři studie Ing. Arch. Daniel Baroš a Ing. Arch. Michal Vašek z ateliéru Henkai architekti. Architekti vytvořili na stávající cestě jakousi opačnou vstupní bránu, která je definovaná symbolickou zvoničkou, dlážděným povrchem z přírodního kamene a stromy, resp. budovou nové zastávky. Za  ní se nachází autobusová točna, prostor pro parkování autobusů i motorek a už zmíněná závora, která bude umožňovat pouze vjezd na povolení. Parkoviště pro osobní automobily zůstává ve stávající podobě. Celý prostor doplňuje budova zastávky se zázemím pro obsluhu parkoviště a veřejným WC. Čekárna má velkorysý uzavřený prostor – přes 60m2, je ze dvou stran prosklená a obehnaná ochozem na východě s výhledem do krajiny. Objekt má plochou zatravněnou střechu a je navržen tak, aby co nejlépe zapadl do okolního terénu a byl poměrně nenápadný.

Zastupitelé i přítomní zástupci veřejnosti s architekty nad studií živě debatovali. Zajímala nás např. zimní údržba dlážděné plochy, počet laviček k sezení a přístup z parkoviště pro pěší, který je navržen po schodech a ne bezbariérově.

Alena Srovnalová

Autoři fotografií a vizualizací: Henkai architekti.

autoři návrhu: Henkai architekti