Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Cyklochodník do Kněhyň

Cyklochodník do Kněhyň

Projekt integrované cyklostezky s chodníkem do Kněhyň.

Cyklochodník bude začínat u Zavadilky a končit u restaurace Skokan. Dále bude pokračovat po odbočku ke Kotouči už jen jako chodník. Jedná se o náročnou 2,5 km dlouhou liniovou stavbu. Většinou vede po pravé straně komunikace ve směru od Zavadilky v šířce 3 - 3,5 m. U hasičárny přechází na druhou stranu a za zastávkou se vrací zpět a pokračuje dál jako 2 metrový chodník.

Koordinační situace:

https://www.prostrednibecva.cz/assets/projekty/C02-04-KOORDINACNI-SITUACE-4.pdf

https://www.prostrednibecva.cz/assets/projekty/C02-03-KOORDINACNI-SITUACE-3.pdf

https://www.prostrednibecva.cz/assets/projekty/C02-02-KOORDINACNI-SITUACE-2.pdf

https://www.prostrednibecva.cz/assets/projekty/C02-01-KOORDINACNI-SITUACE-1.pdf

Fotogalerie