Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Úřední deska

Říjen 2020

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje z 13. 10. 2020

Hejtman Zlínského kraje určuje vzdělávací zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezp...
Vyvěšeno: 15. 10. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Veřejná vyhláška - stavební povolení

Stavební povolení pro chodník podél silnice I/35 na Novou.
Vyvěšeno: 14. 10. 2020
Vyvěšeno do: 29. 10. 2020

Oznámení - ztráta služebního průkazu

Vyvěšeno: 1. 10. 2020
Vyvěšeno do: 19. 10. 2020

Září 2020

Změna rozpočtu č. 2 2020

Vyvěšeno: 29. 9. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Srpen 2020

Červenec 2020

Červen 2020

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Mikroregion Rožnovsko

Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejňovány dle Článku XIII. Odst. 2 Programových zásad.
Vyvěšeno: 26. 6. 2020
Vyvěšeno do: 26. 6. 2023

Závěrečný účet, FIN a audit obce 2019

Vyvěšeno: 22. 6. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Změna rozpočtu č. 1 2020

Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020

Vyvěšeno: 30. 4. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Vyvěšeno: 30. 4. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě