Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Oznámení o konání veřejného projednání

Vyvěšeno: 1. 4. 2021
Vyvěšeno do:  19. 5. 2021

Soubory

VV územní rozvoj.pdf