Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Vyhlášení záměru (1395/2021)

Bezúplatný převod nemovitých věcí p.č. 3141/7 a tělesa pozemní komunikace

Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Vyvěšeno do:  12. 12. 2021

Změna č. 1 územního plánu Prostřední Bečva

Vyhlášení záměru.pdf