Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Pravidla rozpočtového provizoria obce pro rok 2020

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020.

Vyvěšeno: 6. 1. 2020
Vyvěšeno do:  31. 3. 2020

Soubory

Rozpočtové provizorium.pdf