Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Krajská hygienická stanice - Nařízení mimořádného opatření č.3 2020 (1134/2020)Vyvěšeno: 19. 8. 2020
Vyvěšeno do:  dlouhodobě

Soubory

KHS_Zlin_-_narizeni_mimoradneho_opatreni_c._3_2020.pdf