Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Záměr obce - pronájem komerčních prostor Dům služeb - kavárna/cukrárna

Zájemci o pronájem k přihlášce předložte podnikatelský záměr.

Vyvěšeno: 8. 9. 2020
Vyvěšeno do:  24. 9. 2020

Soubory

_20200908_125006.pdf
_20200908_132424.pdf