Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje z 13. 10. 2020

Hejtman Zlínského kraje určuje vzdělávací zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, ochrany veřejného zdraví nebo v sociálních službách.

Vyvěšeno: 15. 10. 2020
Vyvěšeno do:  dlouhodobě

Rozhodnutí hejtmana ZK

priloha_831269969_0_Rozhodnutí hejtmana ZK č 1.pdf