Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůVyvěšeno: 18. 12. 2020
Vyvěšeno do:  5. 1. 2021

Soubory

2_2020_OZV_poplatek_odpad_PB_2021.pdf