Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Programové dotace - Mikroregion Rožnovsko

I. DOTACE - ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮ POVĚŘENÝCH ZLÍNSKÝM KRAJEM POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU ......................................................................................................................................................................................... II. DOTACE - PODPORA AKTIVIT A SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI MIMO SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU PODPOROVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM

Vyvěšeno: 6. 1. 2021
Vyvěšeno do:  7. 4. 2021

Soubory

PROGRAM I_2021_web.pdf
PROGRAM II_2021_web.pdf