Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Předběžné rozpočtové opatření č. 4Vyvěšeno: 22. 12. 2020
Vyvěšeno do:  28. 2. 2021

Soubory

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva č.25 - .pdf