Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Veřejná vyhláška (833/2022)

Výzva k přihlášení se oprávněné osoby z věcného břemene k pozemku st. p. č. 257 v k.ú. Prostřední Bečva

Vyvěšeno:  31. 5. 2022
Vyvěšeno do:  31. 5. 2023

Soubory ke stažení

Verena-vyhlaska.pdf