Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

VOLBY 2022

Volby do zastupitelstev obcí 23. - 24.9.2022

Pokud je vám alespoň 18 let a vaše právo volit v místě trvalého bydliště neomezuje např. vojenská služba ani trest odnětí svobody, můžete vybírat své zastupitele na místní úrovni. Jejich funkční období trvá čtyři roky.

Volit můžete v obci, v níž jste přihlášení k trvalému pobytu. V těchto volbách není možné žádat o voličský průkaz.

Volební místnost bude otevřena v pátek 23.9.2022 od 14 hod. v síni Obecního úřadu Prostřední Bečva.

HARMONOGRAM KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2022

Informace pro voliče

Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič obdrží obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí a vloží do šedé úřední obálky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak vyplnit hlasovací lístek

Hlasovací lístky by vám měly být doručeny do schránky v daném termínu. Pokud se tak nestalo, můžete se na kandidátní listinu podívat ZDE

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž křížkuje: (viz.foto)

 • Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran.

 • Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí.

 • Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty.

 • Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva.

 • Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.

 • Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.

 • Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný. 

 • Sčítají se nejprve hlasy, které dostaly jednotlivé strany spolu s hlasy, které získali jednotliví kandidáti.

 • Ty strany, které nezískaly alespoň pět procent hlasů, jsou vyřazeny. 

 • Stanovenou hranici musejí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud tak nenastane.

 • Stejně tak se hranice snižuje, pokud není obsazena minimálně polovina mandátů. 

Nakonec se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. V tuto chvíli hrají roli preferenční hlasy. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů na kandidáta.

Získá-li jeden kandidát o alespoň deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů.

Jak volit v komunálních volbách

Jak již bylo uvedeno, v těchto volbách se nekroužkuje, ale volič používá křížky. Křížků jednotlivým kandidátům může rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel. Křížkovat může i celou stranu. Volit může tradičně pouze občan České republiky starší osmnácti let. 

Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič obdrží obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí a vloží do šedé úřední obálky. Obálka se pak hází před komisí do zapečetěné volební urny. 

Fotogalerie