Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 650 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Marika Petřeková, zpravodajpb@gmail.com.


Zpravodaj 9/2020

Zpravodaj vydaný na měsíc září přínáší informace k volbám do zastupitelstev krajů, jak proběhne nový školní rok v mateřských školách. Následují reporty z oslav 90 led od založení sboru SDH střed, z oslavy 70. založení FK Prostřední Bečva a také zprávy z fotbalové školičky a zprávy mládeže Tj sokol Kněhyně. Nechybí ani pravidelné okénko "Jak se žilo na Bečvách", kde se tentokrát začteme na téma přírodního léčitelství, a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.

Zpravodaj 8/2020

Srpnový zpravodaj nabízí informace o získané dotaci na nový úsek cyklostezky a o připojení na bezplatnou wifi na veřejných místech. Informace z činnosti spolků, článek o otevření Libušína veřejnosti a nechybí ani "Jak se žilo na Bečvách".Jaké bylo slavnostní otevírání nových staveb a jak proběhl závěr školního roku v MŠ? Nahlédněte do osmého čísla zpravodaje.

Zpravodaj ke stažení zde.

Zpravodaj 7/2020

Sedmé číslo zpravodaje přináší shrnutí ze zasedání zastupitelstva, kalendář svozu odpadu na druhé pololetí 2020, rozhovor s Richardem Gazdou.  Dozvíme se jak fungovala charita v době koronavirové epidemie a nechybí ani pokračování vyprávění "Jak se žilo na Bečvách" a zprávy z činnosti spolků. 

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 6/2020

Červnový zpravodaj zve své občany na slavnostní otevření nového pavilonu Základní školy, víceúčelového hřiště a přírodní zahrady MŠ střed. Dále se dozvíme důvod úhynu raků nalezených v Bečvě, jaké nové knihy lze zapůjčit v místní knihovně a jak se zapojit do regionální hry "Poznáváme Valašsko". Zavzpomínáme, jak se žilo na Bečvách za války. Taktéž nechybí pozvánka na tradiční kácení máje v Kněhyních.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 5/2020

Květnový zpravodaj nabízí zprávy z 10. zasedání zastupitelstva, přehled odpadového hospodářství v roce 2019, informace k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky, možnost připojení k internetu společnosti SychrovNET. Dále pak nechybí pravidelný seriál „Krajem šla válka“ a také zprávy ze školy a školky v době koronavirové epidemie.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 4/2020

V dubnovém zpravodaji budete informováni o opatřeních ohledně koronavirové pandemie, o možnosti donášky knih z knihovny domů, nahlédneme do fotoreportu k předání dopravního automobilu hasičům v Kněhyních. Nechybí ani pravidelný seriál „Krajem šla válka“, informace ze školy a školky a pozvánky na kulturní a společenské akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 3/2020

Březnové číslo přináší informace o jednání zastupitelstva, probíhající změně územního plánu, třídění odpadů nebo z výročních schůzí hasičů a TJ Sokol Kněhyně. Nechybí seriál „Krajem šla válka“, informace ze školy a pozvánky na kulturní a společenské akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 2/2020

V  únorovém čísle zpravodaje se dozvíte výsledky Tříkrálové sbírky, představíme Vám novou službu "Senior a baby taxi", přečtete si o dokončení nových varhan v kostele sv. Zdislavy,  zjistíme novinky ze školy, školky a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 1/2020

V  prvním čísle zpravodaje roku 2020 se seznámíte s připravovanými projekty v naší obci, dozvíte se jakým způsobem se zvýší poplatek za domovní odpad a jak se změní poplatek za ubytování, ohlédneme se za uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy, školky a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 12/2019

V  posledním letošním vydání zpravodaje se seznámíme s realizovanými projekty v naší obci, ohlédneme se za uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy, školky a knihovny a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 11/2019

Z listopadového čísla zpravodaje se dozvíme o čem jednalo zastupitelstvo obce, ohlédneme se za uplynulými akcemi, přečteme si příběh kempu v Kněhyních, zjistíme jaký byl podzim v MŠ a ZŠ, dále si připomeneme 75. výročí popravy pomocníků partyzánů v obchích Prostřední a Dolní Bečva a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté a další.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 10/2019

Shrnutí oprav komunikací v letních měsících, jaký byl začátek školního roku ve škole a školce, ohlédnutí za uplynulými akcemi, rozhovor s Ondřejem Bartoškem, anketa k ohňostrojům a mnoho dalšího se dozvíte v aktuálním vydání zpravodaje.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 9/2019

Ohlédnutí za letními akcemi, soutěž mladých hasičů na Prostřední Bečvě, představení myslivců, fotbalová přípravka a další.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 8/2019

V srpnovém zpravodaji si přečtete informace z červnového zasedání zastupitelstva, ohlédneme se za prvním ročníkem obecních slavností, nebudou chybět tradiční oznámení ve kterých zjistíte co je v obci nového, rozhovor s rodákem Rudolfem Jurajdou, a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 7/2019

V červencovém zpravodaji se dozvíme jaké bude Bečvanské léto, co se řešilo na květnovém mimořádném zastupitelstvu, ohlédneme se za uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy a školky a také co se dějě okolo nás a samozřejmě nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté.

Zpravodaj ke stažení zde. (pdf)


Zpravodaj obce 6/2019

V červnovém zpravodaji si přečtete jak se obci daří čerpat dotace, ohlédneme se uplynulými akcemi, zjistíme novinky ze školy a školky nechybí ani kalendář akcí, společenská kronika, anebo mše svaté.

Zpravodaj ke stažení zde. (pdf)


Zpravodaj obce 5/2019

V květnovém zpravodaji si přečtete projednávané informace z březnového zasedání zastupitelstva, dozvíte se k čemu Vám může pomoci nový mapový portál obce, ohlédneme se za kraslicovou alejí a zjistíte mnoho dalších užitečných informací z naší obce.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 4/2019

V dubnovém zpravodaji se ohlédneme za proběhlou besedou s Vladimírou Klimeckou, přečtete si důležitá oznámení obce, novinky ze základní školy, nechybí ani kalendář akcí a rubrika co se děje na Bečvách.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 3/2019

V březnovém zpravodaji se dozvíte informace ze zasedání zastupitelstva, přečtete si rozhovor s knihovnicí Marcelou Slížkovou, zjistíte co se děje na Bečvách a jaký byl únor na základní škole. Nechybí ani společenská kronika, kalendář akcí a rubrika ptali jsme se Vás.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 2/2019

V únorovém zpravodaji se seznámíte s chystanými projekty v obci, dočtete se co se děje v naší škole a co se děje na Bečvách. Nechybí ani kulturní přehled, společenská kronika a nově i rubrika "Ptali jsme se Vás".

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 1/2019

V lednovém zpravodaji si přečtete zprávy ze zastupitelstva, přehled svozu odpadů v 1. pol. roku 2019, poplatky na rok 2019, fotoreport z Rozsvícení vánočního stromu, zprávy ze školy i školek, anketa mezi dětmi, vítání občánků. Nechybí kulturní přehled, pozvánky na akce, mše apod.

Zpravodaj ke stažení zde (pdf)


Zpravodaj obce 12/2018

V prosincovém zpravodaji si přečtete rozhovor se starostou a místostarostkou obce. Dále si prohlédnete fotoreport z oslav 100 let republiky. Nepřehlédněte oznámení Obecního úřadu občanům. Nechybí ani novinky ze školy, akce v okolí, inzerce a mnoho dalšího.

Zpravodaj ke stažení zde. (pdf)


Zpravodaj obce 11/2018

V listopadovém zpravodaji představujeme nově zvolené zastupitele obce. Škola a školka informuje o dění v uplynulých měsících, podobně jako Jezdecký klub Valašsko hodnotí svou sezonu. Nechybí tradiční rubriky jako kronika, fotbal, kalendář akcí, pozvánky nebo společenská kronika.

Zpravodaj ke stažení zde.(pdf)


Zpravodaj obce 10/2018

V říjnovém zpravodaji se dozvíte, že obec získala ocenění v soutěži Architekt obci, informace ke komunálním volbám, které proběhnou 5. a 6. října, paměti bečvanů - Jan Žíla a Jaroslav Vašek, novinky ve škole, ohlédnutí za pohádkovým lesem, úryvky z obecní kroniky a kalendář akcí.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 9/2018

Informace ke komunálním a senátním volbám, rozhovor se Zbyňkem Jurajdou - obchodním ředitelem firmy ROLF, dva nové chodníky na Prostřední Bečvě se dokončují, mše v kostele Sv. Zdislavy, nové knihy v knihovně, kalendáře akcí.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 8/2018

Starosta informuje o úspěšných žádostech na dotace, rozhovor s Lenkou Hollainovou, organizátorkou setkání maminek na Bečvách, informace ze školy a školky, kostela, knihovny i od fotbalového klubu. Přehled akcí na Prostřední Bečvě i v okolí.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 7/2018

Informace ze zasedání zastupitelstva, úpravy na vodovodní síti a další projekty v obci, změny ve vydávání občanských průkazů a pasů od 1.7.2018, rozhovor s Michalem Lejskou, co se děje ve škole, přehledy akcí aj.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 6/2018

Ohlédnutí za pálením čarodějnic, Výstavou koní na Valašsku, informace k GDPR, novinky ze školy, kostela, sportu, pozvánky na akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 5/2018

Schválený rozpočet na rok 2018, Bečvanské gruntování, rozhovor se zubařem Radkem Včelařem, beseda s Vandou Vrlovou, informace od hasičů, ze školy, školky, knihovny i fotbalu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 4/2018

Kraslicová alej, výsledky dotazníkového šetření spokojenosti čtenářů zpravodaje, rozhovor s Alenou Srovnalovou, výjezdy hasičů v březnu, informace ze školky, školy, nové knihy z knihovny, přehledy akcí aj.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 3/2018

Informace ze zastupitelstva - schválení návrhu rozpočtu, rozhovor s knihovnicí Libuší Fárkovou, ohlédnutí za besedou o zdravých svačinkách, představení nové knihy o Prostřední Bečvě Jiskřičky naděje, zprávy ze školy, kostela i sportu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 2/2018

Odpadové hospodářství v obci, výsledky Tříkrálové sbírky, rozhovor s lékařkou Marií Kjeronskou, novinky ze školy, školky v Kněhyních nebo knihovny. Nechybí informace z kostela Sv. Zdislavy, sportu a pozvánky na akce.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 1/2018

Úvodník starosty obce o připravovaných akcí roku 2018, rozhovor s farářem P. Petrem Dujkou, informace ze školy, školky, knihovny, svoz odpadů na 1. pol. roku 2018.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 12/2017

Rekapitulace roku 2017, rozhovor s Janem Bernátkem, informace ze školy, knihovny, kostela i sportu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 11/2017

Výsledky hlasování na Prostřední Bečvě do Poslanecké sněmovny, rozhovor s ředitelkou školy Pavlínou Přikrylovou, shrnutí sportovní sezony hasičů, vítání občánků a další.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 10/2017

Rozhovor s tenistkou Karolínou Kubáňovou, přestavba mostu v Bacově, parkování na návsi, informace k parlamentním volbám, kotlíkové dotace, novinky z knihovny, z kostela sv. Zdislavy, od hasičů i fotbalu.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 9/2017

Životní příběh Franka Radmila, který prožil 35 let v Austrálii. Informace z dopravy, nové knihy v knihovně, úspěšná Karolína Kubáčová, nová stanice lanovky na Pustevnách.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 8/2017

Úvodní slovo starosty, zprávy ze zastupitelstva, recyklace elektrospotřebičů, nové knihy, aktuality z fotbalu i od hasičů.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 7/2017

Rozhovor s Josefem Vaníčkem, předsedou včelařů, 10 leté výročí uzamčení valašské země, informace ze školy i školek, stavba nových varhan a zhodnocení fotbalové sezóny.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 6/2017

Výstava koní na Valašsku, beseda s Věrou Sosnarovou, nové knihy v knihovně, nové auto kněhyňských hasičů.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 5/2017

Rozhovor s Marií Juroškovou - předsedkyní Klubu důchodců, výsledky třídění odpadů za 1. čtvrtletí, požár na jízdárně, kraslicová alej, zprávy ze ZŠ i MŠ, fotbal i střípky z historie PB.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 4/2017

Zprávy ze zasedání zastupitelstava (schválený rozpočet 2017), rozhovor s Jiřinou Bernátovou, nové knihy, zprávy ze školy a školy, jarní sezóna v JK Valašsko, javořiny na Prostřední Bečvě aj.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 3/2017

Rozhovor s Petrem Křenkem, jednání únorového zastupitelstva, zprávy ze školy, nové knihy v knihovně nebo salašsnické hospodaření na javořinách.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 2/2017

Tipy na třídění odpadů, rozhovor s Marcelou Maléřovou o místní organizaci ČČK, novinky z knihovny, školy i školky.

Zpravodaj ke stažení zde.


Zpravodaj obce 1/2017

Rozhovor se starostou Radimem Gálikem, svoz odpadů, zprávy ze školství, fojtové Jan a Michal Mikulenkovi.

Zpravodaj ke stažení zde.


 

Fotogalerie