Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Duben 2018

Zpravodaj obce 4/2018

Tématy bečvanského zpravodaje pro měsíc duben jsou kraslicová alej, vý...
Vyvěšeno: 1. 4. 2018
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Březen 2018

Zpravodaj obce 3/2018

Z březnového čísla si přečtěte informace ze zastupitelstva - schválení...
Vyvěšeno: 1. 3. 2018
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Únor 2018

Zpravodaj obce 2/2018

Přečtěte si v únorovém čísle zpravodaje jak dopadla Tříkrálová sbírka,...
Vyvěšeno: 1. 2. 2018
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2018

Zpravodaj obce 1/2018

Do nového roku vám přinášíme úvodník starosty obce o připravovaných ak...
Vyvěšeno: 1. 1. 2018
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Prosinec 2017

Zpravodaj obce 12/2017

V posledním čísle zpravodaje v roce 2017 najdere rekapitulaci roku 201...
Vyvěšeno: 1. 12. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Listopad 2017

Zpravodaj obce 11/2017

Listopadový zpravodaj vám nabízí výsledky hlasování na Prostřední Bečv...
Vyvěšeno: 1. 11. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2017

Zpravodaj obce 10/2017

Přečtěte si ambiciózní rozhovor s tenistkou Karolínou Kubáňovou, o pře...
Vyvěšeno: 1. 10. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Září 2017

Zpravodaj obce 9/2017

V podzimním čísle zpravodaje se dočtete o životním příběhu Franka Radm...
Vyvěšeno: 1. 9. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie