Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Březen 2017

Zpravodaj obce 3/2017

Ve zpravodaji najdete rozhovor s Petrem Křenkem, jednání únorového zas...
Vyvěšeno: 1. 3. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Únor 2017

Zpravodaj obce 2/2017

Doporučejeme k přečtení tipy na třídění odpadů, rozhovor s Marcelou Ma...
Vyvěšeno: 1. 2. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2017

Zpravodaj obce 1/2017

Ve zpravodaji si můžete přečíst například rozhovor se starostou Radime...
Vyvěšeno: 1. 1. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie