Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Listopad 2022

Zpravodaj obce 12/2022

Z prosincového čísla vybíráme: ohlédnutí za rokem 2022, informace k pr...
Vyvěšeno: 28. 11. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2022

Zpravodaj obce 11/2022

Vybíráme z tohoto čísla: dvojrozhovor s Ing.Radimem Gálikem a Mgr.Alen...
Vyvěšeno: 31. 10. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 10/22

V říjnovém čísle se můžete dočíst jak dopadly komunální volby, informa...
Vyvěšeno: 10. 10. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Září 2022

Zpravodaj obce 9/2022

- slovo místostarostky Aleny Srovnalové, s.1-2 - nabídka práce na poz...
Vyvěšeno: 2. 9. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2022

Zpravodaj obce 8/2022

Vybíráme z tohoto čísla: ohlédnutí za Prostřednobečvanskými slavnostm...
Vyvěšeno: 28. 7. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 7/2022

Vybíráme z tohoto čísla: Fotbalisté postoupili do I. A třídy, s.1 Zm...
Vyvěšeno: 7. 7. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2022

Zpravodaj obce 6/2022

Výstava koní na Valašsku, s. 1 Oznámení obecního úřadu a kde právě st...
Vyvěšeno: 26. 5. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 5/2022

-slovo redaktorky zpravodaje Adély Opletalové, str. 1 -dvacáté zasedá...
Vyvěšeno: 1. 5. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie