Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Prosinec 2020

Zpravodaj obce 12/2020

Dvanácté, prosincové číslo zpravodaje přináší ohlédnutí za rokem 2020 ...
Vyvěšeno: 1. 12. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Listopad 2020

Zpravodaj obce 11/2020

V listopadovém zpravodaji najdete rozhovor s místním zemědělcem Jiřím ...
Vyvěšeno: 1. 11. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2020

Zpravodaj obce 10/2020

Říjnový zpravodaj seznámí čtenáře s průběhem zasedání obecního zastupi...
Vyvěšeno: 1. 10. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Září 2020

Zpravodaj obce 9/2020

Zpravodaj vydaný na měsíc září přínáší informace k volbám do zastupite...
Vyvěšeno: 1. 9. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Srpen 2020

Zpravodaj obce 8/2020

Srpnový zpravodaj nabízí informace o získané dotaci na nový úsek cyklo...
Vyvěšeno: 1. 8. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2020

Zpravodaj 7/2020

Sedmé číslo zpravodaje přináší shrnutí ze zasedání zastupitelstva, kal...
Vyvěšeno: 1. 7. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červen 2020

Zpravodaj obce 6/2020

Červnový zpravodaj zve své občany na slavnostní otevření nového pavilo...
Vyvěšeno: 1. 6. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2020

Zpravodaj obce 5/2020

https://www.prostrednibecva.cz/assets/zpravodaje/Prostredni-Becva-05-2...
Vyvěšeno: 5. 5. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie