Vítejte na oficiálních stránkách obce Prostřední Bečva

Dění v obci můžete sledovat také na Facebooku: http://www.facebook.com/obec.prostredni.becva

Aktuality

 • 16.05.2016

  NÁJEMCI HROBOVÝCH MÍST

  Upozorňujeme nájemce hrobových míst, aby oznamovali jakékoliv, i dodatečné ukládání ostatků (urny) na místním hřbitově.
  Tato povinnost jim vyplývá ze zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění ; § 21 a dle smlouvy o nájmu.
  Oznámení mohou podat na obecním úřadě Prostřední Bečva nebo správci hřbitova panu Rudolfu Drozdovi (732 832 423).

  Oznámení musí obsahovat:
  Jméno a příjmení, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, rodné číslo, den pohřbu (žehu), popřípadě datum uložení urny.
  Děkujeme za pochopení.

 • 12.05.2016

  CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI

  JAK S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
  - - - - - -

 • 05.05.2016

  DAŇ Z NEMOVITOSTI

   Hromadný seznam k nahlédnutí
  - - -

 • 01.05.2016

  Vítání občánků

  Neděle 17. dubna 2016

 • 07.04.2016

  Kontejnery na bioodpad

  Pro vaši potřebu jsou na třech místech v obci rozmístěny nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad.

 • 04.04.2016

  Prodejní místa na Pustevnách

  Povolování stánkového prodeje na Pustevnách je v kompetenci Obce Trojanovice.
  Kontakt: tel: 556 808 565, obec@trojanovice.cz