Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Brána Pusteven otevřena

Brána Pusteven otevřena

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 byla slavnostně otevřena „Brána Pusteven“ ( odkaz ZDE ) – nové návštěvnické centrum na Pustevnách s toaletami a zázemím pro obsluhu parkoviště. Součástí stavby byla také kultivace přilehlých zpevněných ploch, včetně točny pro autobusy. Slavnostního otevření se zúčastnili hejtmani Zlínského a Moravskoslezského kraje Radim Holiš a Jan Krkoška a také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, náměstek člena vlády Jan Fluxa.

V blízkosti parkoviště na Pustevnách vznikla od jara do letošního podzimu na první pohled nenápadná dřevostavba, která však nabízí velkorysý prostor doplněný ochozem, který je přístupný turistům a který nabízí nové výhledy do krajiny. Celé prostranství je vydlážděno kameny a vznikla i točna pro autobusy a drobná zvonička, která odbíjí celé hodiny.

 

V samotné stavbě najdete veřejné toalety, zázemí pro obsluhu, pokladní automat a tzv. návštěvnické centrum. Prostory jsou částečně prosklené a navazuje na ně vyhlídka směrem na Čertův mlýn, Vsetínské vrchy a Javorníky. V návštěvnickém centru dostanou turisté informace o Pustevnách, mohou zde počkat na autobus, popř. si zakoupit nějakou drobnost.

 

Otevírací doba návštěvnického centra:

leden – březen

po-pá:  10.00 – 15.00

víkendy:              9.00 – 16.00

 

Celkové náklady na stavbu, jejímž zhotovitelem byla firma Navláčil,  jsou 24,1 mil Kč. Obec Prostřední Bečva jako investor získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9,1 mil. Kč a dalších 10 milionů získala od Zlínského kraje. Fond Pustevny se pak finančně podílel na vypracování projektové dokumentace, jejíž autoři jsou architekti z ateliéru Henkai architekti. Fond Pusteven je unikátním spojením veřejného sektoru (dvou krajů, obcí) a soukromých subjektů, které v lokalitě působí. Jeho cílem je koordinovat a financovat společné aktivity. Další takovou, která bezprostředně navazuje na Bránu Pusteven je revitalizace veřejných prostranství na Pustevnách. Jedná se o výměnu asfaltových povrchů a celkové kultivace centrálního prostoru Pusteven. V tuto chvíli dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Fotogalerie