Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Územní plán


Územní plán obce Prostřední Bečva včetně všech příloh k nahlédnutí u místostarostky Mgr. Aleny Srovnalové na OÚ.

  • Opatření obecné povahy - územní plán 

  • Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

  • Územní plán

  • Základní členění

  • Hlavní výkres

  • Výkres z veřejně prospěšných staveb

  • Odůvodnění územního plánu

  • Koordinační výkres

  • Výkres širších vztahů

  • Výkres předpokládaných záborů

Kompletní dokumentace na webu Rožnova pod Radhoštěm.

Mapa územního plánu po změně č.1 :

https://www.gobec.cz/prostredni-becva/#15/2031329.15/6349878.43/CwbgrOBGAmIIwE4BsBmEAmJBjLGCGcA7AISGEgByeFQA

Fotogalerie