Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Prosinec 2023

Zpravodaj obce 12/2023

Z prosincového čísla vybíráme: str.1 úvodní slovo paní místostarostky...
Vyvěšeno: 4. 12. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2023

Zpravodaj obce 11/2023

Listopadové číslo vychází poprvé v novém grafickém zpracování. Můžete ...
Vyvěšeno: 30. 10. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 10/2023

Z říjnového čísla vybíráme: Ohlédnutí za "Bečvanským poťápem" ,str. 1...
Vyvěšeno: 2. 10. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Srpen 2023

Zpravodaj obce 9/2023

Ze zářijového čísla vybíráme: STRZUB i kotlovská kyjaňa jsou na Prost...
Vyvěšeno: 30. 8. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2023

Zpravodaj obce 8/2023

str.1 slovo pana starosty, str.2-3 ze zasedání zastupitelstva, str.4-5...
Vyvěšeno: 31. 7. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červen 2023

Zpravodaj obce 7/2023

V červencovém čísle se dočtete: o Obecních slavnostech slovem paní mís...
Vyvěšeno: 28. 6. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj 6/2023

V červnovém čísle si můžete hned v úvodu přečíst slovo redaktorky naše...
Vyvěšeno: 5. 6. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2023

Zpravodaj obce 5/2023

V květnovém čísle si můžete přečíst slovo paní místostarostky, informa...
Vyvěšeno: 28. 4. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie