Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Červenec 2024

Zpravodaj obce 7/2024

Obsah: str. 1-2 slovo paní místostarostky, str.3 Kde právě stavíme, st...
Vyvěšeno: 3. 7. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červen 2024

Zpravodaj obce 6/2024

Obsah: str.1-2 slovo paní místostarostky, str.4 informace o volbách do...
Vyvěšeno: 5. 6. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2024

Zpravodaj obce 5/2024

Obsah: str. 1-2 Prezident Petr Pavel na Pustevnách str. 3 - březnové z...
Vyvěšeno: 2. 5. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2024

Zpravodaj obce 4/2024

str.1-2 slovo paní místostarostky, str.2 zpráva o odpadovém hospodářst...
Vyvěšeno: 3. 4. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Březen 2024

Zpravodaj obce 3/2024

V březnovém čísle se můžete dočíst o schvalování rozpočtu zastupitelst...
Vyvěšeno: 6. 3. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2024

Zpravodaj obce 2/2024

- str. 1 slovo paní místostarostky k otevření Brány Pusteven, str.3 pr...
Vyvěšeno: 30. 1. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 1/2024

Z lednového čísla vybíráme: slovo pana starosty str.1 - 2 , změny v po...
Vyvěšeno: 3. 1. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Prosinec 2023

Zpravodaj obce 12/2023

Z prosincového čísla vybíráme: str.1 úvodní slovo paní místostarostky...
Vyvěšeno: 4. 12. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie