Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Mapový portál Gobec

Hledáte informace k územnímu plánu? Chcete nahlásit nefungující veřejné osvětlení nebo rozhlas? Zajímá vás, kde vedou místní a účelové komunikace? Všechna tato data i další lze dohledat v mapovém portálu Gobec na adrese: https://www.gobec.cz/prostredni-becva/. Obec Prostřední Bečva tak dělá další krok, který má zlepšit komunikaci úřadu a občanů a předávání informací mezi nimi.

Mapový portál je užitečný nástroj, který se může hodit místním i turistům. Ve veřejné části nabízí několik základních map, jež si můžete zvolit jako podklad pro další vrstvy s potřebnými údaji. Na výběr jsou:

 • grafické mapy – základní, podkladová mapa nebo Google silniční mapa

 • ortofotomapy, které zachycují skutečné pohledy. K dispozici je Google satelitní a letecké snímky ČÚZK, které jsou poměrně aktuální. Zajímavostí jsou černobílé letecké snímky z 50. let, na kterých je vidět razantní proměna krajiny i osídlení za uplynulá desetiletí.

Na tyto základní mapy si můžete volitelně zobrazit

 • katastrální mapu

 • věcná břemena

 • adresní mapu tzv. RÚIAN s čísly popisnými a evidenčními

 • vrstevnice

 • záplavová území x-leté vody.

 Všechny údaje jsou aktuální, poskytována online přímo od jejich původců. Zmíněná data najdete i v jiných dostupných službách jako je Nahlížení do katastru nemovitostí nebo portál mapy.cz. Důležitým bonusem celé služby Gobec jsou data přímo z naší obce:

 • „Územní plán“ – je důležitý dokument, který stanoví plochy území s rozdílným způsobem využití. Občany nejvíce zajímají plochy, kde si mohou postavit dům k bydlení. V územním plánu jsou tyto plochy růžové s označením BI (bydlení individuální). V mapovém portálu Gobec si uživatelé zobrazí územní plán s katastrem nemovitostí a jednoduše zjistí, jestli je jejich pozemek vhodný k zástavbě či nikoliv. Legendu k územnímu plánu, ale i dalším vrstvám najdete v horní liště pod piktogramem listu seznamu.

 • „Pasport místních komunikací“ - zobrazí silnice a komunikace na našem území, které obec eviduje. Červenou barvou a rozlišovacím znakem „c“ jsou označeny místní komunikace, které jsou ve vlastnictví obce a mají vyšší prioritu. Účelové komunikace jsou černé, rozlišovací znak „u“ a ty mohou být ve vlastnictví obce nebo jiných majitelů.

 • „Pasport veřejného osvětlení“ – lampy veřejného osvětlení, které jsou v obci umístěny. Vhodné využít při hlášení závad na veřejném osvětlení.

V blízké budoucnosti rozšíříme portál o mapu veřejného rozhlasu a časem také o pasport hřbitova.

Jak jsem napsala v úvodu, portál není jen informační ale i komunikační platformou. V modulu „Hlášení závad“ občané mohou nahlásit problematické místo/věc/nefungující veřejné osvětlení apod. Je to jednoduché – v horní liště vyberte piktogram člověka s bublinou a klikněte do mapy, kde se problém nachází. Zde popište daný problém, vyplňte emailovou adresu (povinné pole!), a zvolte, zda požadujete odpověď. Po odeslání obdržíte na svůj email autorizační zprávu, kterou musíte potvrdit, aby byl požadavek opravdu odeslán. Váš požadavek pak přijde na obecní úřad a zároveň se zobrazí ve veřejné části mapového portálu (bez vašeho emailu). V současnosti modul bohužel neumožňuje vkládání fotografií, ale provozovatel portálu přislíbil doplnění této možnosti.

Další funkce mapového portálu:

 • Pravítko – měření délky – výsledek se zobrazuje dole na liště

 • Zeměkoule  – nahlížení do katastru nemovitostí – po výběru nástroje a kliknutí na požadované místo se zobrazí data z rejstříku nemovitostí – číslo parcely, vlastnická práva apod.

 • Hledat adresu – můžete vyhledávat místa dle čísel popisných, popř. evidenčních. Příklad zadání: Prostřední Bečva 272


Fotogalerie