Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hlášení rozhlasu

 

Zveme všechny občany na VEŘEJNÉ FORUM, které se bude konat ve čtvrtek 16.9.2021 od 17.00 hod na sokolovně Prostřední Bečva. Budeme diskutovat o budoucnosti obce. K poslechu zahraje hudba Aldamáš. Hlídání dětí a občerstvení zajištěno.


Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů. Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI dne 10.10.2021 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989


Ve dnec 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do poslanecké sněmovny. Vyzýváme voliče, kteří nejsou držiteli platného cestocního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda před konáním voleb nedojde k uplynutí jeho platnosti, a případně v dostatečném předstihu požádali na úřadě s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.


Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice 22 týdnů, chovné kohouty,  krmné směsi a vitamíny, Prodej i v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216. Prodej se uskuteční 14. a 17. září od 10.15 do 10.30 u obecního úřadu.


Vinotéka a restaurace Na Salaši na Hutisku-Solanci zahajuje prodej burčáků z vinařství Bzenec, ve středu 15. září 2021 v odpoledních hodinách.