Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hlášení rozhlasu

Studénka drůbež bude v pátek 11.6. době od 10.45 do 11.00 prodávat u obecního úřadu: kuřice, covné kohouty, krůty, holokrčky, malé husy, kačeny, husokačeny, brojlerová kuřata, krmné směsí, vitamíny, Prodej i v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216.


Ordinace praktické lékařky MUDr. Kjeronské bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena ve dnech:

Od 2. července do 16. července – současně bude uzavřena i lékárna

Od 16. srpna do 20. srpna

Od 6. září do 10. září

Zastupovat bude MUDr Holiš na Hutisku-Solanci


V sobotu 26.6. se uskuteční letní vycházka za bylinami s Vandu Vrlovou.Sraz u knihovny v 9.00 hod. Při nepříznivém počasí proběhne beseda o bylinách v knihovně.


ČEZ Distribce oznamuje, že 22. června 2021 v době od 7.45 do 16.00 bude přerušena dodávka elektrické energie pro tato čísla popisná: č. p. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13-18, 24, 94, 99, 132, 157, 185, 188, 189, 232, 241, 250, 263, 302, 303, 308, 309, 317,
326, 334, 335, 336, 345, 346, 347, 356, 357, 364, 371, 390, 392, 404, 405, 446, 465, 471, 477, 519, 532, 536,
557, 569, 603, 605, 608, 611, 636, 641, 643, 659, 662, 663, 680, 682, 687, 693, 701, 708, 717, 728
č. ev. 31, 141, 249
kat. území Prostřední Bečva (kód 733750): parcelní č. 648/6, 648/8, 713/5, 908/5, 933/3, 956/5, 1514, 1837/1, 3108/1


UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že v posledních dnech došlo na Prostřední Bečvě a Hutisku k většímu počtu krádeží drůbeže, králíků a dalších drobných zvířat. Proto si svá zvířata dobře zajistěte a dbejte zvýšené pozornosti.