Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hlášení rozhlasu

Volby do zastupitelstva obcí proběhnou v pátek 23.9. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24.9. od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost je v prostorách obecního úřadu. Voliči prokáží svou totožnost planým občanským průkazem. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů k volbám dostavit, mohou požádat o přenosnou volební schránku na obecním úřadě také telefonicky.

----------------------------------------------------------------

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ aneb LAMPIONOVÝ PRŮVOD v pátek 14. října 2022. Setkání účastníků na návsi u altánu na Prostřední Bečvě v 18.30 hod. Program a občerstvení zajištěno

-------------------------------------------------------------