Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Hlášení rozhlasu


Upozorňujeme občany, že platby za vodné, stočné, odpady budou možné až po obdržení faktur, které budou doručovány během příštího týdne.


Upozorňujeme občany, že OÚ je pro veřejnost otevřen PO 7:00 - 11:30 a ST 12:00 - 16:30. V tuto dobu lze vyzvednou pytle a QR kódy na tříděný odpad. 'Mimo tyto dny lze na OÚ jednat pouze po telefonické domluvě.


Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 22.1.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989