Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Odpady

Od roku 2017 obec Prostřední Bečva zavádí evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost má pro označený svých odpadů unikátní kód. (Informace k systému Econit).

Návod k přihlášení do systému Econit na chytreopady.cz.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020 je 550 Kč + možnost uplatnit slevu do max. výše 200 Kč (více ve vyhlášce OZV 4/2019) Slevy a výpočet podle počtu členů v domácnosti viz. obrázek níže.

Svoz odpadů 1. pololetí 2020 zde.  

Svoz odpadů 2. pololetí 2020 zde.            Pozor ZMĚNA: od července se nápojové kartony (bílý pytel) sváží společně s plasty.

Recyklační značky zde

Tříděný odpad
Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně a na podatelně u Radomily Kantorové.

 

Sběrný dvůr

Provozní doba
středa:  7.30 - 11.30     12.00 - 16.30
sobota: 8.00 - 11.30


Sběrný dvůr bere odpady pouze od občanů s trvalým pobytem v Prostřední Bečvě s výjimkou chat v katastru obce Prostřední Bečva. Provozovatelem sběrného dvora je Obec Prostřední Bečva, kontaktní osoba: Mgr. Alena Srovnalová.

Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto druhy odpadů:

 • velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, matrace...)
 • směsný komunální odpad: pouze majitelé rekreačních nemovitostí nebo občané, kam nezajíždí (i nepravidelně v zimním období) svozová firma
 • elektrospotřebiče (např. ledničky, televize, počítače, monitory)
 • světelné zdroje (stropní svítidla, lampičky, žárovky, zářivky)
 • Stavební suť (zbytky zdiva - cihly, beton, kachličky aj.)
 • tříděný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony) - pytle s tříděným odpadem lze odložit na vyhrazeném místě ve sběrném dvoře i mimo provozní dobu
 • nebezpečný odpad (obaly od nebezpečného odpadu - barvy, chemikálie aj.)
 • sklo (tabulové sklo nebo kusy, které se nevejdou do pytlů)
 • jedlé oleje - zelená popelnice před branou SD. Oleje odkládejte v PET lahvích.
 • kovový odpad (Větší kovový šrot vykupuje nedaleká sběrna Delkos, která má pobočku na Hutisku-Solanci)

Celý sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem a na odkládání odpadu dohlíží pověřený pracovník. 

Ve sběrném dvoře nelze odevzdat:

 • pneumatiky - nechejte v pneuservisu, kde vám je vyměňují
 • stavební odpad - vyřazená okan, střešní krytina
 • textil - staré oblečení, lůžkoviny - odkládejte do bílého kontejneru Nadace Sova za Domem služeb na Prostřední Bečvě.

Bioodpad
Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:

 • Kněhyně - odbočka k RS Kotouč
 • Bacov - u hřiště
 • Sokolovna

Mapa umístění kontejnerů: https://mapy.cz/s/gekofurelo

Do kontejnerů lze umístit větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 cm. Odpad z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zelenina, slupky, vylouhovaný čaj a káva včetně filtračních sáčků, hobliny. Rozhodně sem nevhazujte: kamení, dlouhé větve a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky pokrmů, oleje a tuky, maso, kosti a kůže, uhynulé živočichy, exkrementy, popel z briket a uhlí, jednorázové pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvedený biologicky rozložitelný odpad. Tímto by byl obsah kontejneru znehodnocen.

Fotogalerie