Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Odpady

Od roku 2017 obec Prostřední Bečva zavádí evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost má pro označený svých odpadů unikátní kód. (Informace k systému Econit).

Návod k přihlášení do systému Econit na chytreopady.cz.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2019 je 450 Kč + možnost uplatnit slevu do max. výše 200 Kč (více ve vyhlášce OZV 1/2018)

Svoz odpadů 1. pololetí 2020 zde.

Recyklační značky zde

Tříděný odpad
Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně u  Moniky Vrbková a na podatelně u Radomily Kantorové.

 

Sběrný dvůr

Provozní doba
středa:  7.30 - 11.30     12.00 - 16.30
sobota: 8.00 - 11.30

Vánoční svátky:
sobota 21. 12. 2019 otevřeno
středa 25. 12. 2019 zavřeno
sobota 28. 12. 2019 zavřeno
středa
1. 1. 2020 zavřeno
sobota 4. 1. 2020 otevřeno

 

Sběrný dvůr bere odpady pouze od občanů s trvalým pobytem v Prostřední Bečvě s výjimkou chat v katastru obce Prostřední Bečva. Provozovatelem sběrného dvora je Obec Prostřední Bečva, kontaktní osoba: Mgr. Alena Srovnalová.

Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto druhy odpadů:

  • velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, matrace...)
  • elektrospotřebiče (např. ledničky, světelné zdroje...)
  • tříděný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony) - pytle s tříděným odpadem lze odložit na vyhrazeném místě ve sběrném dvoře i mimo provozní dobu
  • nebezpečný odpad
  • kovový odpad (Větší kovový šrot vykupuje nedaleká sběrna Delkos, která má pobočku na Hutisku-Solanci)

Celý sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem a na odkládání odpadu dohlíží pověřený pracovník. 

Bioodpad
Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:

  • Kněhyně - odbočka k RS Kotouč
  • Bacov - u hřiště
  • Sokolovna

Do kontejnerů lze umístit větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 cm. Odpad z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zelenina, slupky, vylouhovaný čaj a káva včetně filtračních sáčků, hobliny. Rozhodně sem nevhazujte: kamení, dlouhé větve a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky pokrmů, oleje a tuky, maso, kosti a kůže, uhynulé živočichy, exkrementy, popel z briket a uhlí, jednorázové pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvedený biologicky rozložitelný odpad. Tímto by byl obsah kontejneru znehodnocen.

Fotogalerie