Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky Obce Prostřední Bečva platné od roku 2022 jsou zveřejněny ve Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.