Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky Obce Prostřední Bečva platné od roku 2022 jsou zveřejněny ve Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

OZV kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných c...
Vyvěšeno: 24. 3. 2024
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV o místním poplatku ze psů

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných ...
Vyvěšeno: 27. 12. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných ...
Vyvěšeno: 27. 12. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných ...
Vyvěšeno: 27. 12. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV o místním poplatku z pobytu

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných ...
Vyvěšeno: 27. 12. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných ...
Vyvěšeno: 2. 8. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě