Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky Obce Prostřední Bečva platné od roku 2022 jsou zveřejněny ve Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných ...
Vyvěšeno: 2. 8. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

OZV je zveřejněna ve sbírce právních předpisů územních samosprávných c...
Vyvěšeno: 24. 3. 2023
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV 4/2021 o poplatku z pobytu

Vyvěšeno: 26. 3. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

OZV 2/2021 o poplatku ze psů

Vyvěšeno: 20. 2. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě