Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Projekty

Září 2023

Záchytné parkoviště

26. 9. 2023 | Projekty

Jedná se o vybudování záchytného parkoviště na parc.č. 505/2 s kapacit...

Prodloužení vodovodu v Kněhyních

22. 9. 2023 | Projekty

Celkový počet vodovodních přípojek je 59 ks, z toho v k.ú. Prostřední ...

Prodloužení vodovodu a kanalizace na Kopečky

22. 9. 2023 | Projekty

Navrženo 13 ks nových vodovodních a 25 ks kanalizačních přípojek.Koord...

Září 2022

FOND MALÝCH PROJEKTŮ - spolupráce obcí Divinka a Prostřední Bečva

5. 9. 2022 | Projekty

Projekt v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika -...

Duben 2021

Cyklochodník do Kněhyň

22. 4. 2021 | Projekty

Projekt integrované cyklostezky s chodníkem do Kněhyň....