Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

KRASLICOVÁ ALEJ - ohlédnutí

KRASLICOVÁ ALEJ - ohlédnutí

V sobotu 23. března si mohli kluci a děvčata vyzkoušet pletení tatarů, zdobení perníčků nebo malování vajíček. Byli i takoví, co si vyrobili vlastnoručně píšťalku.

Počasí výjimečně přálo, a tak se sešlo hodně zájemců.

Sakumpikum děkuje dětem ze základní školy za krásnou výzdobu na návsi. Poděkování patří také paní Vaškové, která připravila a pomáhala při zdobení perníčků, a samozřejmě velký dík panu Kudrnovi. Ten si dvě hodiny neodpočinul. Takový zájem byl o jeho odborné rady při pletení tatarů a výrobě píšťalek. 

V neposlední řadě děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí prostoru v šindelovém domečku.

Fotogalerie